Följande underhållsarbeten har utförts:

Upphandlingar Planerat till
 
Åtgärd Utförd
Avloppsrenovering 2020
Trapphusrenovering 2020
OVK 2016
Byte av stammar i källaren 2016
Byte av värmekabelslingor i samband med gårdsrenoveringen 2015
Gård: Genomgripande renovering med  schaktning, ny betongplatta och tätskikt,  nya brunnar med nedragning av stuprör, nytt ytskikt med smågatsten.  2015
Installation av räcke och takstegar 2015
Inspektion stammar och stickledningar samt spolning 2015
3-glas fönster lägenheter
2013
Sotning 2012
Värmekablar tak 2011
Stammar spolning – stickledningar 2011
Brandskyddskontroll – eldstäder 2011
Balkonger – uppförande 2010
Hiss 2010
Gillestuga ommålning 2010
Takmålning 2009
Sotning 2008
Energideklaration 2008
Gasledningar besiktning 2006
Stammar spolning – fastighet 2005
OVK besiktning 2005
Tvättstuga 2005
Trapphus fönster 2005
Kartering av ventilations- och rökkanaler 2005
Värmecentral 2002
Takrenovering 1998
Trapphus ommålning 1997
Elsystem gemensamma delar samt 3-fas 1993
Fasadrenovering 1992
Stammar källare horisontella 1990
Skorstenar/eldstäder renovering 1987
Stammar kök/badrum 1980
Avloppsstammar etapp 1,2 & 3 påbörjas, cirkulationsrör för varmvatten installeras 1977
Lägenheterna uppmätes och nya ritningar göres 1977
Fjärrvärme indrages 1977
Ny oljepanna 1976
Växelström indragen 1974
Yttertak – Byte av plåtar & målning 1970
Renovering fasad 1969
Asfaltering av innergård 1969
Byte av hiss 1964